ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 Admission> สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567—————>> 08.25 น.ลงทะเบียนบริเวณหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อาคาร 81 ชั้น 2 เมื่อลงทะเบียนและรับบัตรคิวแล้ว ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขึ้นไปรอเตรียมสอบสัมภาษณ์ที่อาคาร